Kasutajatingimused ehitaks.ee e-poes

 

1. Üldsätted

1.1 Üldsätted reguleerivad ehitaks.ee e-poodi haldava ettevõtte Est Profiil OÜ (edaspidi “Müüja”) ja kliendi, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja”) vahelisi tingimusi. Kui Ostja registreerib end teenuse kasutamiseks või ostab tooteid ehitaks.ee e-poest, siis tähendab see, et ta nõustub käesolevate ostutingimustega (edaspidi „Tingimused”) ja kohustub neid täitma.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad ehitaks.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüjal on õigus igal ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

1.4 Ehitaks.ee e-poest on võimalik tellida tooteid üksnes Eesti Vabariigi territooriumile. Kui Ostja on huvitatud toodete tellimisest väljaspoole Eesti Vabariigi territooriumi, palume ühendust võtta Ehitaks.ee e-poega e-posti aadressil info@ehitaks.ee.

1.5 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest e-posti teel kirjalikult Ostjat. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.ehitaks.ee kaudu.

2. Hinnakiri

2.1 Kõik e-poes olevad hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.

2.2 Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Tooted ja ostu vormistamine

3.1 Ostjale luuakse ostukorv hetkel, kui ta on vajutanud toote juures olevat nuppu “Lisa ostukorvi”.

3.2 Vastavalt Ostja poolt valitud toodetele ning kohaletoimetamisviisile, on ostukorvis kuvatud ka võimalikud lisanduvad transpordikulud.

3.3 Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.

3.4 Kui Ostja on valinud välja soovitud tooted, kohustub ta tellimuse täitmiseks sisestama nõutud andmed ning tasuma toodete eest Tingimuste punktis 4.1 toodud maksmisviiside kaudu.

3.5 Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama oma tõesed andmed. Müüja ei vastuta teenuse täitmisel Ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.6 Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Ostja poolt sooritatud maksekorraldusega on laekunud raha Müüja arvelduskontole.

3.7 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

4. Toodete eest tasumine

4.1 Ostjal on võimalik toodete eest tasuda pangalingi kaudu, ettemaksuarve alusel oma internetipangast, VISA ja Mastercard krediitkaardiga.

4.2 Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna 5 tööpäeva jooksul arvates arve väljastamisest.

4.3 Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Ostja ei ole 5 tööpäeva jooksul arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

4.4 Kui Ostja tasub toote eest kinkekaardiga, mille väärtus ületab ostusumma, ei hüvita Müüja ülejäänud kasutamata osa. Kinkekaardi limiidi ületamisel tasub Ostja ülemineva summa eelpool toodud tingimustel. Kinkekaarti ei saa vahetada rahaks ning kaart kehtib 180 kalendripäeva väljastamise hetkest, kui kinkekaardile ei ole märgitud teisiti.

5. Toodete kohale toimetamine

5.1 Pärast lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6 toimetatakse kõik laos olevad tooted Ostjale hiljemalt 14 päeva jooksul ning seda Ostja poolt valitud meetodil. Tellimuse tarneaeg võib tootepõhiselt varieeruda. Kui tellitud toode on otsa lõppenud, kohustub Müüja sellest viivimatult Ostjat teavitama ning tasutud summa esimesel võimalusel tagastama.

5.2 Juhul, kui tellimuse kohale toimetamise aeg on pikem kui 30 tööpäeva ning Ostja kaotab seetõttu huvi toote ostmise vastu, on tal õigus oma tellimus tühistada. Müüja tagastab sel juhul esimesel võimalusel ettemakstud summa.

5.3 Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. NB! Kauba tellimisel saartele (väljaarvatud Saaremaa) palun võta ühendust eelnevalt meie klienditeenindusega, et täpsustada transpordi maksumus.

5.4 Valides tarneviisiks kulleri, võtab kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et leppida kokku täpne kojuveo päev ja kellaaeg. Ostja või tema poolt volitatud isik on kohustatud kokkulepitud ajal kodus olema, et kullerfirma saaks tellitud tooted üle anda. Kui Ostjast tulenevalt ei ole tellimust võimalik 7 päeva jooksul alates kokkulepitud ajast Ostjale üle anda, tagastatakse tooted Müüjale. Müüja on kohustatud sel juhul tagastama Ostjale toodete maksumuse, millest on maha arvatud toodete transportimisega seotud kulud.

5.5 Valides transpordiviisiks kulleri, antakse tooted kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist on Ostjal kohustus toodete pakend üle vaadata. Väliste vigastuste korral on Ostjal õigus toodet mitte vastu võtta. Saatelehele alla kirjutades kinnitab Ostja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning nähtavate vigastusteta või ta on pakendi seisundiga rahul. Vigastatud pakendiga toote vastuvõtmisest keeldumiseks tuleb see koheselt tagastada kullerile ning informeerida Müüjat e-posti aadressile info@ehitaks.ee.

5.6 Kojuveo eelduseks on heas korras ning ligipääsetavad sõiduteed. Kui kohapeal selgub, et tee läbitavuse, muude olude (näiteks väga kitsas tee) või ilmastikuolude tõttu ei pääse kullerfirma Ostja poolt antud aadressini, lepib Ostja kullerfirmaga iseseisvalt kokku, kus toimub kauba mahalaadimine ning Ostjale loovutamine. Transporditeenus ei sisalda hoonesisest logistikat. 

5.7 Kui Ostja avastab pakki avades, et tellitud toode on transpordi käigus viga saanud või ei ole muul viisil toote seisukorraga rahul, peab Ostja teavitama sellest Müüjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest. Selleks tuleb saata teade koos fotodega kahjustada saanud tootest Müüja e-posti aadressile info@ehitaks.ee.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 Kui Ostja soovib pärast tellimuse esitamist ja enne Müüja-poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile info@ehitaks.ee ning märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, lisaks eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev ja kontakttelefon. Müüja on kohustatud sel juhul tühistama tellimuse, kui tellimus ei ole veel kullerfirmale üle antud.

6.2 Ostja vőib ostutehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus Müüja e-posti aadressile info@ehitaks.ee.

6.3 Toode peab tagastamisel olema originaalpakendis. Nii toode kui ka pakend ei tohi olla rikutud või kasutamise tunnustega. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Ostja on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks kohustub Ostja käsitsema kaupa üksnes nii, nagu see oleks võimalik tavapoes. Eritellimusena Ostjale valmistatud või Ostja jaoks tehasest tellitud tooteid ei ole Müüja kohustatud tagasi võtma.

6.4 Ostutehingust taganemisel tasub tagastamisega seotud kulud Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Ostja tellimusele.

6.5 Kui tagastatav toode või selle pakend on Ostja poolt vigastatud või rikutud, on Müüjal õigus nõuda kauba väärtuse vähenemisest tulenevat hüvitist.

6.6 Ostja on kohustatud tagastama kauba 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate jõudmisest Müüjani.

6.7 Müüja kannab kauba tagastamisel Ostjale tasutud summa tagasi 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine Müüjale.

7. Pretensioonide esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Ostjale üleandmisest. Kui tootja on andnud tootele kahest aastast pikema pretensioonide esitamise õiguse, on see info kuvatud tootekaardil “Omadused” all.

7.2 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@ehitaks.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi ja kontaktandmed (sh pangakonto number), tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7.3 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

7.4 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

7.5 Müüja ei vastuta:

1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal esmalt õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu. Kui see pole võimalik, on Ostjal õigus taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

7.7 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.8 Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.

8.2 Ostja kohustub kasutama Ehitaks.ee teenust tuginedes Eesti Vabariigi seadustele ja heale tavale.

8.3 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei saanud ette näha (vääramatu jõud).

9. Isikuandmed ja privaatsus

9.1 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse vaid müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

9.2 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

9.3 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.4 Müüjal on õigus edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus.

9.5 Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse ning neile puudub Müüja-poolne ligipääs.

9.6 Ostjal on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid, neid muuta või paluda oma isikuandmete registrist eemaldamist. Kui Müüja saab Ostjalt sellesisulise avalduse, on Müüja kohustatud tegema muudatused 7 päeva jooksul alates avalduse saamisest.

10. Muud tingimused

10.1 Käesoleval veebilehel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõiguse kaitset reguleerivate õigusaktidega. Kõik veebilehel avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad Müüjale. Veebilehel avaldatud materjalide kasutamine ilma Müüja nõusolekuta on keelatud. Materjalide kasutamiseks ning autoritasudes kokkuleppimiseks palume ühendust võtta Müüjaga kirjalikult e-posti aadressil info@ehitaks.ee.

10.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3 Ehitaks.ee tingimustest tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel võimalik pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.